Ubezpieczenie zdrowotne

ubezpieczenie zdrowotne, medyczneUbezpieczenie zdrowotne jest jednym z najpowszechniejszych świadczeń w naszym kraju. Ubezpieczenia te obejmują większość Polaków oraz udostępniają ustalony zakres świadczeń zdrowotnych dla każdego kto posiada status ubezpieczonego. Podmiotem odpowiedzialnym za powszechną opiekę zdrowotną jest Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). NFZ składa się z centrali Funduszu i wojewódzkich oddziałów. Do zadań Funduszu należy zarządzanie środkami finansowymi, finansowanie świadczeń oraz refundacje leków. Każdy kto chce dobrowolnie zawrzeć umowę z NFZ może to zrobić w lokalnym oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Dla tych osób składka na ubezpieczenie zdrowotne za lipiec, sierpień, wrzesień (2012 r) wynosi nie mniej niz: 331,37 zł

Ubezpieczenia zdrowotne przysługują z tytułu:

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są także kobiety w ciąży i do 42 dni po porodzie oraz dzieci do ukończenia 18 roku życia. A jeśli po osiągnięciu pełnoletności decydują się na podjęcie dalszego kształcenia to mogą być objęte ubezpieczeniem zdrowotnym do 26 roku życia jako osoba zgłoszona do ubezpieczenia przez członka rodziny, której przysługuje prawo do ubezpieczenia zdrowotnego.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Jak podaje Polska Izba Ubezpieczeń już ponad 750 tyś. osób korzysta z prywatnych ubezpieczeń medycznych a liczba ta z roku na rok wzrasta. Z pewnością taki stan rzeczy się utrzyma ze względu na ogólnie złą sytuację w służbie zdrowia. Długie listy oczekiwania do specjalisty czy też niekończące się kolejki w przychodniach publicznej opieki zdrowotnej powodują, że coraz więcej Polaków składnia się do leczenia prywatnego. Wynika to z faktu iż już 1/3 kosztów leczenia jest pokrywana przez nas z własnej kieszeni. O ile kilka lat temu byłby problem ze znalezieniem alternatywy dla NFZ-u to dziś, wiele instytucji zaczyna interesować się rynkiem ubezpieczeń zdrowotnych. Obecnie ubezpieczenie zdrowotne może być jednym z produktów spośród wielu oferowanych przez danego ubezpieczyciela, jak też dana firma może się specjalizować tylko i wyłącznie w tym zakresie np. Lux Med. Ostatnią nowością jest dodanie ubezpieczenia zdrowotnego jako jednego z elementów przy otwieraniu nowego konta, który ma wpływać na decyzje o powierzeniu pieniędzy przez potencjalnego Klienta wybranej instytucji. Jeżeli zaś chodzi o sam wybór ubezpieczenia dużo zależy od tego czy jest indywidualne czy grupowe. Oprócz tego ważny jest też wiek, stan zdrowia, płeć czy też sam ubezpieczyciel. Przy poszukiwaniach odpowiedniego dla nas ubezpieczenia lub pakietu medycznego warto też prześwietlić nasze preferencje tj. jakiej opieki będziemy potrzebować. Im więcej świadczeń zawartych w naszym pakiecie tym bardziej wzrasta cena za wszystko. Ważne jest dokładne przeczytanie umowy jaką podpisujemy. Pozostaje więc pytanie: leczenie publiczne czy leczenie prywatne? Polacy coraz częściej chcą korzystać z prywatnej służby zdrowia mimo, iż przysługuje im możliwość skorzystania z państwowego leczenia. Z badania rynku ubezpieczeń wynika, że blisko połowa Polaków jest niezadowolona z publicznej służby zdrowia. Państwowa opieka medyczna nie spełnia wymagań stawianych im przez obywateli – długie kolejki do specjalistów i niezadowolenie ze świadczonych usług leczniczych powoduje konieczność korzystania z prywatnej opieki zdrowotnej. Coraz więcej Polaków decyduję się zapłacić za prywatne ubezpieczenie zdrowotne, zamiast stać w kolejkach do państwowego szpitala. A to z kolei w ostatnim czasie spowodowało spadek cen jakie trzeba zapłacić za polisę zdrowotną czy też abonament medyczny. Te najtańsze można kupić za kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Dodatkowo, jeśli nasz pracodawca ma z firmą ubezpieczeniową podpisaną umowę, to za polisę możemy zapłacić zdecydowanie mniej. Obecnie po opłaceniu składki możemy uzyskać dostęp do badań, lekarzy, a także do leczenia w szpitalu. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne może być skierowane do klientów indywidualnych oraz grupowych. Klient może zdecydować się na nabycie polisy, bądź abonamentu medycznego. Mimo tego, że działają one na podobnej zasadzie, to jednak występują pomiędzy nimi pewne istotne różnice.

Polisa zdrowotna, abonament medyczny

Polisa jest to indywidualne ubezpieczenie zdrowotne które uprawnia do darmowych świadczeń medycznych w prywatnych przychodniach bądź klinikach. Najczęściej są to takie usługi jak: darmowe badania, zabiegi oraz wizyty u lakarzy specjalistów. Zakres świadczonych usług w polisie zdrowotnej uzależniony jest od wysokości opłacanej składki. Najtańsze polisy zdrowotne to koszt w granicach 20-50 złotych miesięcznie. Za tą kwotę otrzymać możemy podstawową opiekę u lekarza internisty, specjalistow oraz podstawowe badania laboratoryjne. Różnica pomiędzy polisą a abonamentem medycznym polega na tym, że będąc w posiadaniu polisy inaczej niż abonamencie możemy wybrać dowolną klinikę bądź lekarza u którego chcemy się leczyć. Kupując polisę warto zastanowić się nad wybraniem wariantu pakietu rodzinnego, który obejmuje również ochroną współmałżonka oraz dzieci.

 

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne dla pracowników

Każdy przedsiębiorca może wykupić swoim pracownikom dodatkowy pakiet medyczny. Co zyskuje pracodawca i pracownik? :

Firmy ubezpieczeniowe oferują specjalne pakiety zdrowotne przeznaczone dla firm, których ceny są niższe niż w wariancie indywidualnym. Ceny grupowych ubezpieczeń zdrowotnych zależą głownie od zakresu usług oraz liczby pracowników których chcemy ubezpieczyć. Cena ubezpieczenia dla jednej zatrudnionej osoby waha się od 20 do około 150 zł. Ale już w kwocie 70 złotych można zapewnić swoim pracownikom dość szeroki zakres usług.

Na Polskim rynku firm ubezpieczeniowych oferujących prywatne ubezpieczenie zdrowotne jest wiele. Jednym z najczęściej wybieranym jest Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE SA. (TU ZDROWIE SA ,dawniej Medica Polska). Aby zapoznać sie z ofertą TU ZDROWIE (Medica) Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowie SA, Ul. Śląska 21, 81-319 Gdynia

Kliknij tutaj

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne czy abonament medyczny?

Zdecydowanie korzystniejsze są grupowe ubezpieczenia zdrowotne. Wynika to z faktu, że ubezpieczenia umożliwiają wybór przychodni w której chcemy się leczyć, a także obejmują szerszy zakres usług. Nie bez znaczenia jest też fakt, posiadając grupowe ubezpieczenie i wybierając się do specjalisty, nie jest potrzebne skierowanie od lekarza rodzinnego, tak jak w przypadku abonamentu medycznego.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne to atrakcyjne zabezpieczenie dla nas samych, bliskich oraz pracowników firm. Ubezpieczyciele oferują od nielimitowanego dostępu do lekarzy - specjalistów po konsultacje alergologiczne i prowadzenie ciąży. Przy prywatnych polisach istotny jest wybór pomiędzy grupowym, a indywidualnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Indywidualne ubezpieczenia zdrowotne skierowane są do osób prywatnych i rodzin. Aby z niego skorzystać często należy spełniać kilka wymagań np. osoby fizyczne nie mogą mieć ukończone 60 lat, a dzieci objęte są ubezpieczeniem do 18 roku życia bądź do czasu ukończenia edukacji. Druga opcja to grupowe ubezpieczenia zdrowotne. Jest to oferta dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników w firmach, instytucjach, zakładach itp. Umowa taka obejmuje grupę od 3, a u innego ubezpieczyciela - od 15 osób. Grupowym ubezpieczeniem można otoczyć również rodzinę. Wybór takiego świadczenia pozwala na utożsamienie zatrudnionego z przedsiębiorstwem. Składka ubezpieczeniowa jest stała, nie zależna od stanu zdrowia każdego pracownika. Do różnic pomiędzy omówionymi ubezpieczeniami zaliczyć można zakres świadczeń. Przy polisach grupowych ich wybór często ogranicza się do trzech podstawowych. Poniesione koszty za takie ubezpieczenia są mniejsze, a dodatkowo pracownik - ten 25- letni i 50 -letni w jednakowy sposób korzysta z usług ubezpieczyciela. Indywidualne ubezpieczenie jest korzystne gdy zostanie poszerzone o dodatkowe usługi takie jak specjalistyczna opieka ambulatoryjna. Wybór pomiędzy indywidualnym, a grupowym ubezpieczeniem może być trudny. Jednak podejmując ostateczną decyzję należy mieć na względzie przede wszystkim swoje własne wymagania oraz potrzeby.