Aktualizacja VI.2009r

Druki i wnioski NFZ

Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

Pliki do pobrania:

Wniosek o wydanie EKUZ dla osób ubezpieczonych

Nowa deklaracja wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej, obowiązująca od 1 lipca 2007 r.

Pliki do pobrania:

Deklaracja wyboru


Instrukcja w jaki sposób wypełnić deklaracje

Wniosek o objęcie dodatkowym ubezpieczeniem zdrowotnym

Pliki do pobrania:

Wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Wniosek o objęcie wolontariusza dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej niefinansowanych ze środków publicznych

Pliki do pobrania:

Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej niefinansowanych ze środków publicznych

Karta praw pacjenta:

Pliki do pobrania:

Karta praw pacjenta