Ubezpieczenia szpitalne

ubezpieczenie zdrowotne, medyczne

Ubezpieczenie szpitalne MetLife Amplico daje możliwość zapewnienia sobie bezpieczeństwa finansowego na wypadek konieczności pobytu w szpitalu. Dzieje się tak ponieważ osoba ubezpieczona otrzymuję za każdy dzień pobytu w szpitalu określoną kwotę pieniężną, a także w przypadku zdarzenia którego następstwem jest inwalidztwo zostaje wypłacona wysoka kwota pieniędzy. Ochrona osoby ubezpieczonej obejmuje cały świat

Wysokość wypłacanych kwot uzależniona jest od wybranego wariantu ubezpieczenia i osoba ubezpieczona może wydać ją na dowolny cel. Zaznaczyć należy, że świadczenia naliczane są za każdy dzień pobytu w szpitalu jeśli trwał on minimum 4 dni z limitem do 180 dni.

Podsumowując, korzyści z posiadania ubezpieczenia szpitalnego to:

Ubezpieczenie Szpitalne

Posiadacz ubezpieczenia w MetLife Amplico w wariancje „Ubezpieczenie Szpitalne” za każdy dzień pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku otrzyma:

W momencie trwałego i całkowitego inwalidztwa na skutek nieszczęśliwego wypadku, zostają wypłacone następujące kwoty:

Ubezpieczenie Szpitalne Plus

Właściciel ubezpieczenia w MetLife Amplico w wariancje „Ubezpieczenie Szpitalne Plus” za każdy dzień pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku otrzyma:

Za każdy dzień pobytu w szpitalu na skutek choroby:

Dodatkowo, w razie trwałego i całkowitego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku, poszkodowany otrzyma zarówno w programie złotym, jak i srebrnym 30 000 zł