Aktualizacja I.2011r

Poznaj swoje prawa jako pacjent.

Karta praw pacjenta
 

Korzystając z opieki zdrowotnej warto wiedzieć, jakie prawa z tego tytułu nam przysługują. Poniżej przedstawione zostały tylko najważniejsze informacje, pełne opracowanie znajduję się w dziale Druki.

Prawa pacjenta wynikające z bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji
Każdy ma prawo do:
1. Ochrony swojego zdrowia.
2. Równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na warunkach i w zakresie określonych w ustawie.


 RZECZNICY PRAW PACJENTA

Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, Aleksandra Piątek, tel. 022 572-61-55, rzecznikprawpacjenta@nfz.gov.pl

Dolnośląski OW NFZ, ul. Dawida 2, pokój 15, 50-525 Wrocław, Małgorzata Sadowy-Piątek, tel. 071 797-91-46/48, rzecznikpp@nfz-wroclaw.pl

Kujawsko-Pomorski OW NFZ, ul. J. Słowackiego 3, pokój 6, 85-071 Bydgoszcz, Mariola Tuszyńska, tel. 052 325-27-37, mariola.tuszynska@nfz-bydgoszcz.pl

Lubelski OW NFZ, ul. Szkolna 16, pokój 2, 20-124 Lublin, Krystyna Domańska, tel. 081 531-05-45, krystyna.domanska@nfz-lublin.pl

Lubuski OW NFZ, ul. Podgórna 9B, pokój 5, 65-057 Zielona Góra, Anna Gwara, tel. 068 328-76-76, rzecznik_praw@nfz-zielonagora.pl

Łódzki OW NFZ, ul. Żeligowskiego 32/34, 90-032 Łódź, Małgorzata Zalewska, tel. 042 275-41-44/43, rzecznikpp@nfz-lodz.pl

Małopolski OW NFZ, ul. Batorego 24, 31-135 Kraków, Tomasz Filarski, tel. 012 298-83-03, tomasz.filarski@nfz-krakow.pl

Mazowiecki OW NFZ, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, Władysława Wójcik, tel. 022 582-84-15, rpp@nfz-warszawa.pl

Opolski OW NFZ, ul. Głogowska 37, pokój nr 7, 43-315 Opole, Elwira Bielak, tel. 077 402-01-82, e_bielak@nfz-opole.pl

Podkarpacki OW NFZ, ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów, Jadwiga Woś, tel. 017 860-41-70, rzecznik_praw@nfz-rzeszow.pl

Podlaski OW NFZ, ul. Pałacowa 3, pokój 1, 15-042 Białystok, Anna Zajkowska Głowacka, tel. 085 745-95-77, aglowacka@nfz-bialystok.pl

Pomorski OW NFZ, ul. Podwale Staromiejskie 69, 80-844 Gdańsk, Jadwiga Styczeń, tel. 058 321-86-36, rzecznik.praw.pacjenta@nfz-gdansk.pl

Śląski OW NFZ, ul. Kossutha 13, pokój nr 109, 40-844 Katowice, Maria Kukawska, tel. 032 735-17-07, mkukawska@nfz-katowice.pl

Świętokrzyski OW NFZ, ul. Jana Pawła II 9, pokój 023, 25-025 Kielce, Wojciech Mazur, tel. 041 364-61-06, rzecznik.praw.pacjenta@nfz-kielce.pl

Warmińsko-Mazurski OW NFZ, ul. Żołnierska 16, pokój 1, 10-561 Olsztyn, Ewa Szuba, tel. 089 539-97-93, rpp@nfz-olsztyn.pl

Wielkopolski OW NFZ, ul. Piekary 14/15, pokój 608, 609, 61-823 Poznań, Aldona Jaworska, tel. 061 850-60-75, aldona.jaworska@nfz-poznan.pl

Zachodniopomorski OW NFZ, ul. Arkońska 45, pokój 4, 71-470 Szczecin, Bogumiła Machowicztel. 091 425-10-50/52, bogumila.machowicz@nfz-szczecin.pl