Aktualizacja V.2011r

Prywatne ubezpieczenia medyczne

prywatne ubezpieczenie zdrowotne medyczne W Polsce można zaobserwować wzrost zainteresowania prywatnych ubezpieczeń od kosztów leczenia. Taki produkt w swojej ofercie mają takie towarzystwa jak PZU, Signal Iduna, Intern-Polska, Cięgna STU czy Allianz. Często zdarza się również, że ubezpieczenia zdrowotne sprzedawane jest jako dodatkowa opcja dla innych ubezpieczeń życiowych. Dzieje się tak dlatego że ich włączenie do pakietu ubezpieczeń często jest tańsze dla kupującego.

Firma konsultingowa Deloitte na podstawie danych GUS i NFZ podała, że w 2008r łączna wartość usług medycznych w Polsce wynosiła 76 mld zł. Z czego NFZ wydała na leczenie pacjentów 48 mld zł a Polacy na prywatne leczenie 28 mld zł. Oznacza to, że każdy Polak wydał średnio aż 737 zł. Wydatki te były związane przede wszystkim z zakupem nierefundowanych leków (15 mld zł) oraz płatnościami za wizyty lekarskie (12 mld zł). Obecnie do prywatnych usług medycznych ma już dostęp nawet 450 tysięcy osób. Spowodowane jest to głównie niskim poziomem świadczenia usług publicznej opieki zdrowotnej. Dzięki dodatkowemu ubezpieczeniu zdrowotne możemy zapewnić sobie szybki dostęp do usług medycznych oraz ich wyższy standard.  

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne swoim zakresem obejmować mogą dostęp do określonych świadczeń np. dostęp do lekarzy (także specjalistów), badań diagnostycznych, wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych, a także leczenia szpitalnego. Istnieją również ubezpieczenia mogące zapewnić zwrot kosztów leczenia lub też gwarantować ustaloną kwotę pieniędzy w momencie wystąpienia choroby.

Prywatna opieka medyczna stanowi uzupełnienie powszechnego systemu opieki medycznej. Dlatego iż na chwilę obecną nie ma możliwości rezygnacji z opłacania składek do NFZ. Mimo to w Polsce coraz więcej osób decyduje się na zakup prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Dodatkowe, dobrowolne usługi medyczne


Głównymi powodami dla których Polacy kupują prywatne ubezpieczenia medyczne są: oszczędność czasu, jakoś obsługi oraz dostępność prywatnej opieki medycznej.
Zdecydowana większość towarzystw ubezpieczeniowych ma zawarte umowy ze szpitalami i przychodniami, do których w razie potrzeby możemy pójść i od razu otrzymać potrzebną pomoc.

Klienci posiadający prywatne ubezpieczenia zdrowotne otrzymają zwrot kosztów leczenia poniesionych na wizyty prywatne oraz pomoc finansową w przypadku pobytu w szpitalu.

Posiadacze prywatnego ubezpieczenia medycznego mogą liczyć na wysoki standard świadczonych usług w szpitalach, które współpracują z ubezpieczycielem oraz w szpitalach państwowych (za dodatkową opłatą).

 

Jeśli chcesz zapoznać się z ofertą ubezpiecznia dodatkowego w Tu Zdrowie (dawniej Medica Polska). Kliknij