Aktualizacja I.2011r

Jakie prywatne ubezpieczenie?

Rodzaje prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne mogą występować w formie indywidualnej oraz grupowej (np. ubezpieczenie dla pracowników firmy). Mamy też wybór pomiędzy abonamentem medyczny, a polisą zdrowotną. Istotna różnica pomiędzy nimi związana jest z liczbą placówek, do dyspozycji pacjenta. Posiadając abonament medyczny będziemy mieli do dyspozycji wyznaczoną sieć placówek, w przypadku polisy zdrowotnej będziemy mogli skorzystać z placówek wielu firm. Inną różnica jest fakt, iż w przypadku polisy zdrowotnej wysokość składki uzależniona jest od takich czynników jak: płeć, wiek czy też stan zdrowia. W przypadku abonamentu medycznego klient płaci ustaloną opłatę miesięczną.

Klient może zdecydować czy stać się posiadaczem polisy nabytej w zakładzie ubezpieczeń czy abonamentu medycznego. Najistotniejsze różnice pomiędzy nimi zawiera poniższa tabela.

Polisa zdrowotna Abonament medyczny

Pacjent może korzystać z placówek wielu firm

Pacjent ma do dyspozycji wyznaczoną sieć placówek

Zły stan zdrowia osoby chcącej się ubezpieczyć może mieć wpływ na wysokość składki

Klient płaci miesięczną opłatę zryczałtowaną. Bez względu na wiek oraz stan zdrowia

Obowiązuje okres karencji w trakcie której nie przysługują nam świadczenia

Brak okresu karencji. Ze wszystkich świadczeń można korzystać od razu.


Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne mogą występować jako indywidualne oraz grupowe, oraz mogą również dzielić się ze względu na swój zakres. Podział ze względu na zakres oznacza że mogą być one: substytucyjne (konkurują z publicznymi), komplementarne (uzupełniają je) oraz suplementarne (oferują większy pakiet świadczeń niż ubezpieczenia publiczne).

W chwili obecnej rynek ubezpieczeń zdrowotnych obejmuje ubezpieczenia:

Wybierając prywatne ubezpieczenie zdrowotne należy zwrócić uwagę na to czego oczekujemy od ubezpieczyciela.

W zależności od naszych potrzeb możemy zdecydować się na ubezpieczenie zdrowotne zapewniające:

Dostęp do lekarzy i usług.
Ubezpieczyciel określa miejsca, z którymi ma podpisane umowy i w których możemy leczyć się bezgotówkowo. Świadczenie usług zdrowotnych odbywa się na podstawie posiadanej przez pacjenta karty ubezpieczeniowej. Umożliwia to ubezpieczonemu dostęp do lekarzy, badań, operacji w wyznaczonych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe placówkach medycznych. Osoba posiadająca takie ubezpieczenie korzysta bez ograniczeń z usług medycznych a także nie ponosi związanych z tym wysokich kosztów.

Wypłata określonej kwoty pieniężnej.
W momencie w którm zdaży się że będziemy wymagali leczenia, ubezpieczyciel wypłaci za każdy dzień pobytu w szpitalu, przeprowadzoną operację czy też w przypadku cieżkiej choroby określoną kwotę. Wypłaconą kwotę ubezpieczony przeznaczyć może na dowolny cel.

Zwrot kosztów
W takim przypadku mamy możliwość sami zdecydować gdzie chcemy się leczyć, a towarzystwo ubezpieczeniowe na podstawie przedstawionych rachunków zwróci nam pieniądze zgodnie z zakresem świadczeń oraz cennikiem.

Wysokość składek na prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Wysokość składki ustalana jest przez zakład ubezpieczeń na podstawie stopnia ryzyka ubezpieczeniowego. Składka powinna być ona ustalona zgodnie z kryteriami ustalonymi w umowie. Najczęściej opłacanie składki powinno odbyć się w momencie zawarcia ubezpieczenia lub do 14 dni od doręczenia dokumentu ubezpieczenia.

Ceny zarówno abonamentów jak i polis zdrowotnych zależeć będą od zakresu świadczeń. Abonament medyczny możemy kupić już od ok. 100 zł, a polisę za ok. 80 zł.

Jeśli chcesz zapoznać się z ofertą ubezpieczenia zdrowotnego w Medica Polska Kliknij Tutaj